Energierekening bijna € 100,- lager

De jaarrekening voor energie van huishoudens in Nederland valt op grond van de nieuwe tarieven bij een gelijkblijvend verbruik gemiddeld bijna 100 euro lager uit dan een jaar geleden. Bij een standaard verbruik komt de jaarlijkse rekening met de tarieven van juli 2016 uit op € 1.672,-. Vooral elektriciteit werd goedkoper. Dit meldt CBS.

Energierekening bij standaard verbruik

Vooral lagere prijs voor elektriciteit
In juli zijn nieuwe energietarieven bekend geworden. De levering van elektriciteit werd € 31,- goedkoper. Door een flinke verlaging van de energiebelasting in januari van dit jaar betalen huishoudens gemiddeld ook € 67,- minder aan belasting op elektriciteit. Voor gas is de belasting juist gestegen.

CBS berekent de energieprijs aan de hand van een standaard verbruik, dat is gebaseerd op het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik van alle Nederlandse huishoudens. Deze berekeningsmethode wordt gehanteerd omdat de belasting deels afhankelijk is van de verbruikte hoeveelheden. Dat maakt het lastig om een totaalprijs per kWh of kubieke meter vast te stellen.

Belasting op gas omhoog, leveringstarieven omlaag
De prijs voor gas is vergeleken met vorig jaar nauwelijks veranderd, maar de prijzen voor de componenten waaruit de rekening is samengesteld zijn wel gewijzigd. Net als bij elektriciteit wordt naast de belasting zowel betaald voor de levering als voor transport. De energiebelasting op gas is per januari 2016 sterk verhoogd. Daar staat tegenover dat gas wordt geleverd tegen een flink lagere prijs. Ook het transport is iets goedkoper geworden. Per saldo komt het standaardverbruik van een huishouden voor gas € 2,- per jaar duurder uit.

Energierekening bestaat voor aanzienlijk gedeelte uit belasting
De totale energierekening voor een huishouden bestond op basis van de tarieven van juli 2016 voor 44% uit belasting. Een jaar eerder was dit nog 40%. Door de verhoging van de energiebelasting op gas in januari 2016 is het aandeel belasting op gas gestegen van 44 naar 53%. Het aandeel belasting in de totaalprijs voor elektriciteit daalde van 33 naar 26%.

Welkdeelbelasting

Energieprijzen in 10 jaar tijd iets gestegen
De prijzen voor energie zijn in 10 jaar tijd gemiddeld 2,4% gestegen. Daarbij ontwikkelden de prijzen van gas en elektriciteit zich verschillend. De gasprijs nam toe met 18%, evenveel als de algemene prijsstijging in deze periode. Elektriciteit werd 19% goedkoper.

“Like ons op Facebook en/of volg ons op Twitter en  blijf automatisch op de hoogte van het laatste nieuws!”

Bron: CBS
Afbeeldingen: CBS
sitemap