Nieuwe Mijnbouwet eerste stap richting een fossielvrij Nederland

o-SOLAR-ENERGY-facebook-rechtenvrij

Milieudefensie ziet de wijziging van de Mijnbouwwet als een goede eerste stap richting een fossielvrij Nederland, en feliciteert iedereen die de afgelopen jaren in actie kwam tegen gasboringen met deze overwinning. Tegelijkertijd is de strijd tegen olie- en gasboringen in ons land met de gewijzigde wet, waar de Tweede Kamer vandaag mee instemde, nog niet gestreden. De wet sorteert namelijk nog niet voor op het zo snel mogelijk helemaal uitfaseren van fossiele brandstoffen. En dat is wel wat nodig is om klimaatverandering te stoppen en meer aardbevingen in Groningen te voorkomen.

Ike Teuling, campagneleider energie van Milieudefensie: “Minister Kamp en de Kamer hebben de kans laten liggen om de wet echt toekomstbestendig te maken. Het wordt olie- en gasbedrijven nu stapje voor stapje moeilijker gemaakt om fossiele brandstoffen uit de grond te halen. Maar vanwege klimaatverandering moeten we de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk helemaal uitbannen. Zo kan de transitie naar een duurzame energievoorziening een boost krijg. Dat hebben we nodig om ons aan de klimaatafspraken van Parijs te kunnen houden én te zorgen dat Groningers weer veilig kunnen wonen.”

Nul-op-de-meter
De snelle uitfasering van gas is mogelijk als Nederland nu volop inzet op isolatie en renovatie van de bebouwde omgeving. Dat levert alleen maar winst op: geen energierekening meer en een groter leefcomfort, we sparen het klimaat én de aardbevingen in Groningen worden minder. Ike Teuling: “Met een goed afbouwplan voor gaswinning, waarbij woningen door isolatie en renovatie nul-op-de-meter worden, kunnen we over pakweg 15 à 20 jaar zonder gas in huis. Dat helpt hopelijk om de achterblijvende energietransitie in ons land vlot te trekken.”

Milieudefensie juicht een aantal concrete wijzigingen in de Mijnbouwwet, die regelt onder welke voorwaarden er naar gas en olie geboord mag worden, toe. De mogelijkheden voor winning zijn aanzienlijk beperkt. Ike Teuling: “Milieudefensie is blij dat de inspraak van omwonenden en lokale overheden nu beter geregeld is en dat er geen boortorens in het Waddengebied mogen komen. Ook heeft de Kamer gelukkig besloten dat bij mijnbouwschade nu de omgekeerde bewijslast geldt. Zo hoeven Groningers met beschadigde huizen niet langer te bewijzen dat dat door de gasboringen van Shell komt, voordat ze geholpen worden. Shell moet nu bewijzen dat de schade niét door die boringen komt, anders moet het bedrijf gewoon betalen. Logisch, zou je zeggen, maar tot nu toe was dat dus niet zo.”

De Kamer diende in de debatten over het wetsvoorstel vandaag meer dan honderd amendementen in om de nieuwe Mijnbouwwet verder aan te scherpen. Hierdoor is die op een aantal cruciale punten flink aangescherpt. Zo kan in het vervolg een winningsvergunning geweigerd worden vanwege natuur- en milieubelangen zoals het klimaat, iets wat in de oude wet gek genoeg niet kon. Ook moeten boorbedrijven beter rekening gaan houden met de impact op natuur- en milieu in de opsporingsfase. In deze fase wordt immers vaak al onherstelbare schade aangericht door boringen.

Schaliegas en boringen onder het Wad
Een amendement om schaliegaswinning te verbieden via de Mijnbouwwet, haalde het niet omdat coalitiepartijen VVD en PvdA tegen stemden. Ook blijft gaswinning uit de velden onder het Waddengebied mogelijk, omdat schuin boren vanaf een boortoren net buiten de beschermde gebieden niet is verboden. Dit betekent dat de gasboringen bij Schiermonnikoog en Terschelling, waartegen fel geprotesteerd is, gewoon kunnen doorgaan.

Ike Teuling: “Het is een gemiste kan dat er allerlei achterdeurtjes open blijven staan voor gasboringen onder het Wad en dat de omstreden winning van schaliegas nog steeds niet wordt uitgesloten. Dat Shell gewoon door kan gaan met het leegpompen van de gasbel in Groningen hadden we wel verwacht, maar is natuurlijk hét punt waarmee dit kabinet echt een verschil had kunnen maken.”

Like ons op Facebook en/of volg ons op Twitter en  blijf automatisch op de hoogte van het laatste nieuws!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Welkom bij Energieremmers.nl!

Leuk u te ontmoeten! Mijn naam is Jan Remmers.

Bent u opzoek naar advies over zonnepanelen of heeft u vragen? U kunt met mij een vrijblijvend adviesgesprek inplannen door simpelweg uw gegevens hieronder in te vullen.